Dịch vụ của chúng tôi

DFPS giúp bạn thiết kế và tối ưu các điểm chạm trên không gian số của mình

Thiết kế và triển khai website đầy đủ chức năng với sự thấu hiểu nghiệp vụ, có mọi option từ nhỏ tới phức tạp

Nâng cao trải nghiệm khách hàng

Tối ưu trải nghiệm khách hàng bằng nhiều năm kinh nghiệm làm việc với chuyên gia và chuyên môn trong quản lý sản phẩm

Kích thích tăng trưởng

Thấu hiểu solopreneur, đồng hành và gia tăng giá trị hợp tác qua thời gian, không chỉ dừng lại ở thiết kế ứng dụng mà còn là lợi thế về cung cấp dịch vụ và mạng lưới thực hành

Giải pháp cho những vấn đề đặc trưng trong nhiều lĩnh vực

Chúng tôi hiểu rõ những thách thức đặc thù trong mỗi lĩnh vực và cam kết thiết kế những giải pháp tỉ mỉ, đáp ứng tối đa nhu cầu cụ thể của từng ngành. Với sự thấu hiểu sâu sắc và kinh nghiệm phong phú, NAUCode mang đến những giải pháp công nghệ tiên tiến, giúp bạn vượt qua mọi trở ngại và tối ưu hóa hiệu suất công việc.

“Đơn giản hóa những việc phức tạp, thúc đẩy tính sáng tạo, và định hình tương lai thông qua việc ứng dụng no-code, qua đó biến mọi vấn đề trở thành một cơ hội cho một giải pháp hiệu quả.”

Nhan Nguyen
Founder, NAUCode

XÂY DỰNG HIỆN DIỆN SỐ CÙNG DFPS

Chỉ cần đặt lịch, chúng tôi sẽ sắp xếp một buổi họp tư vấn miễn phí với bạn