Tạo ra không gian số để nâng cao hiện diện và phong phú hóa tương tác với đối tượng của bạn.

Kể câu chuyện nghệ thuật của bạn thông qua sản phẩm số với Canvas100, nơi các giải pháp website được đặc biệt thiết kế cho các nghệ sĩ, nhà thiết kế và chuyên gia phát triển độc lập, kết hợp giữa thẩm mỹ và độ hiệu quả cao.

Khám phá đề xuất của chúng tôi dành cho nghệ sĩ, nhà thiết kếchuyên gia phát triển độc lập

… từ các sự kiện nâng cao năng lực số tới xây dựng sự hiện diện trực tuyến.

Những nghệ sĩ/người hoạt động nghệ thuật đã đồng hành cùng Canvas100

Họa sĩ Huệ Phương

Gemage.co

Trung tâm Bảo trợ và Phát triển Nghệ thuật (APD)

Ca sĩ Hoàng Phương

Tham gia Canvas100

cùng NAUCode PRO bắt đầu hành trình xây dựng hiện diện số của bạn

Về NAUCode PRO

Một nhóm chuyên gia về phát triển các sản phẩm công nghệ theo phương pháp siêu linh hoạt, mong muốn nâng tầm nghệ thuật Việt Nam với chuyên môn của mình. Thông qua Canvas100, NAUCode PRO muốn kết hợp công nghệ để trao quyền cho tầm nhìn nghệ thuật của bạn.

“For artists, the great problem to solve is how to get oneself noticed.”

– Honoré de Balzac